Pressmeddelande 2020-06-03 13:06:40

​Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige

​Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige

1 juni uppdaterades reglerna för det yrkesmässiga laxfisket i Bottenviken och direkt anknytande sötvattensområden. Förhandsanmälan av fångst, separat vittjning av fällor och positionsuppgifter ska minska risken att för mycket lax tas upp.

Läs hela artikeln ​Uppdaterade regler för laxfisket i norra Sverige