Pressmeddelande 2020-06-03 08:00:09

​Undersökning visar: Låga halter av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur

​Undersökning visar: Låga halter av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur

I haven utanför Sverige finns mängder av kemiska stridsmedel som dumpades efter andra världskriget. Analyser av fisk och skaldjur visar nu att halterna av stridsmedlen är låga. Det är Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har tagit initiativ till provtagningen.

Läs hela artikeln ​Undersökning visar: Låga halter av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur