Pressmeddelande 2020-06-02 15:42:38

​Överlag gott betyg till svenska badvatten

​Överlag gott betyg till svenska badvatten

Drygt 90 procent av de 438 svenska EU-baden har tillfredsställande, bra eller utmärkt badvattenkvalitet. Antalet bad med klassificeringen utmärkt har ökat något. Det visar Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens rapport ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2020”.

Läs hela artikeln ​Överlag gott betyg till svenska badvatten