Pressmeddelande 2011-10-26 14:40:00

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att ställa in mätningen av strömmingsbeståndet utanför Västernorrlands kust. Mätningarna har pågått i fem år och ska nu analyseras. Inte förrän efter att analyserna är klara kommer myndigheten fatta beslut om eventuella framtida åtgärder eller mätningar.

Strömmingen utmed Västernorrlands kust fiskas till 94 procent av finska yrkesfiskare. Endast sex procent till hör den svenska kvoten, vars strömming främst vidareförädlas till surströmming.

Svenska yrkesfiskare har observerat att fisken under senare år minskat i storlek. För att utreda orsakerna till detta har det pågått så kallade akustiska mätningar i vattnen. Genom att sända ut ljudsignaler har forskare observerat fiskens simblåsor och på det sättet kunnat insamla data för att analysera hur stora och hur många fiskarna är. Datainsamlingen har sammanlagt kostat närmare åtta miljoner kronor och pågått i fem år.

- Sverige har självmant tagit på sig kostnaden och ansvaret för dessa mätningar. Eftersom det handlar om mycket pengar vill vi först utvärdera datainsamlingens material innan vi går vidare. Vi hoppas att vi utifrån de uppgifter vi hittills fått in kan ge surströmmingsproducenterna svar på frågan om, och i så fall hur, fiskbeståndet förändrats. Inte förrän efter den analysen vet vi hur vi ska gå vidare, säger Fredrik Larson vid Havs- och vattenmyndigheten.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Fredrik Larson, utredare, tfn 072-733 80 26
Kasper Holgers, pressansvarig, tfn 070-605 04 18

Relaterad information