Pressmeddelande 2011-10-26 14:40:00

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Mätning av strömmingsbeståndet ställs in

Den svenska Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att ställa in mätningen av strömmingsbeståndet utanför Västernorrlands kust. Mätningarna har pågått i fem år och ska nu analyseras. Inte förrän efter att analyserna är klara kommer myndigheten fatta beslut om eventuella framtida åtgärder eller mätningar.

Läs hela artikeln Mätning av strömmingsbeståndet ställs in