Pressmeddelande 2020-05-27 08:00:53

​Fiske av ål i havet stoppas under tre månader

​Fiske av ål i havet stoppas under tre månader

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inför förbud för fiske efter ål i svenska havsområden. Förbudsperioden gäller från 1 november 2020 till 31 januari 2021. Myndigheten inför också åtgärder för att stärka fiskerikontrollen av ålfisket.

Läs hela artikeln ​Fiske av ål i havet stoppas under tre månader