Pressmeddelande 2020-05-05 09:00:00

Regler om producentansvar för fiskeredskap föreslås

Regler om producentansvar för fiskeredskap föreslås

​Den sista december 2024 kan ett producentansvar för tillverkare av fiskeredskap som innehåller plast bli verklighet. Ett regelförslag, utarbetat av Havs- och vattenmyndigheten, ligger nu hos regeringen. Syftet med förslaget är att förebygga och minska risken att fiskeredskap som innehåller plast, inverkar negativt på miljön, särskilt vattenmiljön, och människors hälsa.

Läs hela artikeln Regler om producentansvar för fiskeredskap föreslås