Pressmeddelande 2020-02-24 06:40:00

Havs- och vattenmyndigheten ger 437 miljoner till lokala miljöprojekt

Projekt som rör kalkning, fiskevård, lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och skydd av hotade arter får i år dela på totalt 437 miljoner kronor. Det är Havs- och vattenmyndigheten som fördelar stödet till länsstyrelserna runt om i landet. I år sker en extra satsning på lokala vattenvårdsprojekt och fiskevård.

Läs hela artikeln Havs- och vattenmyndigheten ger 437 miljoner till lokala miljöprojekt