Pressmeddelande 2020-02-19 07:00:00

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fördelar 58 miljoner kronor till länsstyrelserna som i sin tur stöttar lokala miljöprojekt. Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge bättre tillgång till dricksvatten. Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på många håll i landet på senare år. Gotland, Blekinge, Skåne och Kalmar län är regioner som har drabbats hårdast av torkan.

Läs hela artikeln Statligt stöd för att trygga tillgången till dricksvatten