Pressmeddelande 2020-02-03 12:38:00

Åtgärdsprogram ska rädda hotad urtidsfisk

Åtgärdsprogram ska rädda hotad urtidsfisk

Havsnejonögat har kallats ett urtidsdjur, ett levande fossil. Men människans påverkan på dess levnadsmiljö och brist på stora bytesfiskar (den lever som vuxen som parasit) har gjort att arten riskerar att försvinna helt från svenska vatten. Havs- och vattenmyndigheten har nu beslutat om ett åtgärdsprogram för hotade arter med fokus på havsnejonögat. Länsstyrelserna koordinerar programmet.

Läs hela artikeln Åtgärdsprogram ska rädda hotad urtidsfisk