Pressmeddelande 2019-12-19 07:30:00

Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet klara

Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet klara

2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön fattades den 16-17 december i Bryssel. Kvoterna sattes i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning, försiktighetsansatsen och fleråriga planer. Till exempel för havskräfta, kolja, gråsej, kummel och rödspätta i Skagerrak och Kattegatt. Selektiviteten förbättras därmed i Kattegatt utifrån den stränga beståndssituationen för torsken.

Läs hela artikeln Fiskemöjligheter 2020 - kvoter för Västerhavet klara