Pressmeddelande 2019-12-12 06:00:00

​Nya regler för fiske av signalkräfta

​Nya regler för fiske av signalkräfta

HaV skärper reglerna för signalkräfta, ett krav enligt EU för att fortsatt kunna fiska arten i Sverige. Reglerna gäller fiske, transport och försäljning av signalkräfta inom ett nytt hanteringsområde. Reglerna justerar även allmänhetens fiske i Vättern från fem till tre helger. Dessutom införs ett minimimått på 10 cm vid fångst i hela landet. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020.

Läs hela artikeln ​Nya regler för fiske av signalkräfta