Pressmeddelande 2019-10-29 07:15:00

Småskaligt kustfiske prioriteras med förnyade regler

Småskaligt kustfiske prioriteras med förnyade regler

HaV har beslutat om en ny tioårsperiod för överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket efter framförallt sill, skarpsill och makrill. I beslutet höjer myndigheten kvoterna för det kustnära fisket. Avsikten är att gynna småskalighet, öka tillgången på lokalt fångad fisk och förbättra förutsättningarna för nyetablering.

Läs hela artikeln Småskaligt kustfiske prioriteras med förnyade regler