Pressmeddelande 2019-10-02 06:30:00

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. Ett av vägledningens syften är att ansökningsprocessen hos kommunerna ska bli mer likartad och gå smidigare, men även att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid. En ny metod för bestämning av grundvattennivå är en av nyheterna i vägledningen.

Läs hela artikeln Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar