Pressmeddelande 2019-10-02 06:30:00

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. Ett av vägledningens syften är att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid men även att ansökningsprocessen ska bli mer likartade och gå smidigare både för kommuner och för fastighetsägare.

Läs hela artikeln Ny vägledning för prövning av små avloppsanläggningar