Pressmeddelande 2019-10-01 15:01:00

Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

Nu överlämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till en nationell plan om att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. En nationell helhetssyn och hur samordning och vägledning inför omprövningarna ska gå till beskrivs.

Läs hela artikeln Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle