Pressmeddelande 2018-02-02 07:30:00

HaV föreslår förebyggande arbete för att motverka vattenbrist

HaV föreslår förebyggande arbete för att motverka vattenbrist

Stora delar av Sverige fick under åren 2016 och 2017 mindre nederbörd än normalt, vilket resulterade i låga vattennivåer i både grund- och ytvattenmagasin. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har på uppdrag av regeringen utrett om det behövs nya föreskrifter för att reglera vattenuttag. HaV:s slutsats är att det i dag inte finns förutsättningar för att införa några sådana regler.

Läs hela artikeln HaV föreslår förebyggande arbete för att motverka vattenbrist