Pressmeddelande 2019-09-16 06:30:00

Stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat för sillfisket i Östersjön

Stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat för sillfisket i Östersjön

En betydande del av fisket efter sill och skarpsill i Östersjön redovisar stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat vid landningar av fisket. I genomsnitt redovisar fiskarna 56 procent sill i fångsten medan kontrollerna visar 27 procent. Variationen är dock stor. Detta visar den sammanställning som HaV har gjort över kontroller genomförda under första kvartalet 2019.

Läs hela artikeln Stora skillnader mellan rapportering och kontrollresultat för sillfisket i Östersjön