Pressmeddelande 2019-07-23 12:35:00

EU-kommissionen nödstoppar torskfisket i södra Östersjön

EU-kommissionen nödstoppar torskfisket i södra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen idag, 23 juli, beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön under resten av 2019. Beslutet har tagits enligt artikel 12.1 i den EU-gemensamma fiskeripolitiken, och är en nödåtgärd för att skydda det östra torskbeståndet i Östersjön.

Läs hela artikeln EU-kommissionen nödstoppar torskfisket i södra Östersjön