Pressmeddelande 2019-06-28 07:30:00

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera havs- och vattenförvaltning mot det hållbara samhället. Det blir spännande diskussioner kring vattenresurser, vattenbrist och vattenkraft, på havens nyttjande genom havsplanering och hur klimatförändringar hanteras liksom Östersjölaxens hälsa. Vi presenterar idéprojektet Tre skärgårdar och resonerar om haven och global fattigdomsbekämpning.

Läs hela artikeln Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019