Pressmeddelande 2019-08-16 06:30:00

HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

HaV, skickar idag ut en remiss om kompletterande bestämmelser för att möjliggöra för fortsatt fiske av signalkräftan, men samtidigt för att minimera risken för att den introduceras och sprids. De nya reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Läs hela artikeln HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest