Pressmeddelande 2019-07-08 06:30:00

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor av regeringen för övervakning av sött och salt vatten. Därmed har HaV fått närmare 160 miljoner kronor. Höjningen kommer att användas till att förstärka pågående övervakning, utveckla och förbättra de metoder som används, samt att förstärka hanteringen av all den data som genereras.

Läs hela artikeln Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön