Pressmeddelande 2018-01-08 11:43:43

HaV:s generaldirektör: Hållbarhet och utveckling viktiga utmaningar kommande åren

HaV:s generaldirektör: Hållbarhet och utveckling viktiga utmaningar kommande åren

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, jobbar för hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser. I den nya verksamhetsstrategin för de kommande tre åren lyfts flera och stora utmaningar fram.

 Det handlar om att bevara grundläggande ekosystem och att minska övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav, säger Jakob Granit. 

FN:s hållbarhetsmål och riksdagens generations- och miljökvalitetsmål utgår från dagens och framtidens behov och pekar i samma riktning. 

– Det handlar också om att utveckla och använda produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Eftersom vatten och hav inte känner några gränser, sträcker sig vårt arbete hela vägen från källa till hav, i Sverige och internationellt, säger Jakob Granit.

Att bidra till ett hållbart samhälle kan vara att sträva mot cirkulär och biobaserad ekonomi. Det kan vara att ställa om till ett förnyelsebart energisystem där Sverige på ett balanserat sätt använder vattenkraften som reglerkraft. Det kan också vara att förverkliga den svenska maritima strategin och livsmedelsstrategin. Det kan handla om att skapa en hållbar blå och grön tillväxt med konkurrenskraftiga och innovativa näringar och att utveckla EU:s Europa 2020-strategi om en hållbar tillväxt för alla.

– Det är stora och utmanande frågor. Vi är med tar ansvar för framtiden, för Sverige och för vår omvärld. Vår nya verksamhetsstrategi sätter ramarna och målen för arbetet den kommande treårsperioden, säger Jakob Granit.

Länk: Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi i sin helhet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information