Pressmeddelande 2019-06-05 06:30:00

Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö

Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö

För första gången kan du få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På webbplatsen sverigesvattenmiljö.se kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner.

Läs hela artikeln Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö