Pressmeddelande 2019-06-04 12:05:00

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är en unik satsning för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Lund i söder. Satsningen har fått namnet LEVA – Lokalt engagemang för vatten och invigs den 4 juni på Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens för vattenfrågor.

Läs hela artikeln Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten