Pressmeddelande 2019-05-29 06:30:00

Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Hav inför ett stopp för kustfiske för ål, 1 november-31 januari, samma period som förra året, som ett led i att fortsätta skydda den akut hotade ålen. Fiskestoppet omfattar yrkesfiske och fritidsfiske i kust och hav inom EU, inklusive Östersjön. Förbudet införs då den vuxna ålen passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön, då möjligheten för reproduktion ökar.

Läs hela artikeln Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen