Pressmeddelande 2019-06-13 11:00:00

Internationell konferens om hållbar vattenkraft i Storforsen, Norrbotten

Internationell konferens om hållbar vattenkraft i Storforsen, Norrbotten

En världsunik och flexibel fisktrappa invigs idag, som ett led i att miljöanpassa vattenkraften. Samtidigt träffas experter från Världsbanken, EU:s miljöbyrå och universitet på en internationell konferens som anordnas av Havs- och Vattenmyndigheten, HaV och Länsstyrelsen i Norrbottens län i Storforsen, Vidsel den 12-14 juni. Ytterligare vattenkraftverk med miljöanpassningar besöks.

Läs hela artikeln Internationell konferens om hållbar vattenkraft i Storforsen, Norrbotten