Pressmeddelande 2011-10-03 17:54:00

Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft

Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft

Hur ska vattenkraftens negativa effekter för biologisk mångfald hanteras? Miljö- och jordbruksutskottet pekar i en rapport på brister med fiskvägar och finansiering. När riksdagen tar upp frågorna den 4 oktober deltar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Nyligen släppte riksdagens miljö- och jordbruksutskott sin uppföljning av insatserna för biologisk mångfald vid vattenkraftverk, vattenregleringar och dammar.

Tisdagen den 4 oktober kl 11-14 har riksdagen en öppen utfrågning där rapporten diskuteras. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger är på plats, vid sidan av flera berörda myndighetschefer och representanter från vattenkraftsbolagen.

Björn Risinger kommer att ta upp de möjligheter till samordning som finns - exempelvis för vattenförvaltningen, för myndigheternas tillsyn och för anslaget om åtgärder i havs- och vattenmiljön.

Fiskvägar saknas
Miljö- och jordbruksutskottets uppföljningsrapport konstaterar att samtidigt som vattenkraftverken skapar förnybar energi så har de varit negativa för den biologiska mångfalden. Bland annat saknas fiskvägar på många håll. Man efterfrågar både en långsiktig finansiering och fler åtgärder.

Samtidigt pekar man på möjligheterna, om vattenkraftsbolagen arbetar mer med insatser och myndigheterna blir mer samordnade. Rapporten tar särskilt upp nya Havs- och vattenmyndighetens möjligheter, eftersom fisk- och vattenfrågorna här har samlats under ett tak.

Följ utfrågningen via riksdagens hemsida

Relaterad information