Pressmeddelande 2011-10-03 17:54:00

Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft

Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft

Hur ska vattenkraftens negativa effekter för biologisk mångfald hanteras? Miljö- och jordbruksutskottet pekar i en rapport på brister med fiskvägar och finansiering. När riksdagen tar upp frågorna den 4 oktober deltar Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger.

Läs hela artikeln Riksdagen tar upp biologisk mångfald och vattenkraft