Pressmeddelande 2019-05-17 08:10:00

Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till att skrota miljöfarliga båtar

Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till att skrota miljöfarliga båtar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ytterligare två miljoner kronor i bidrag till att skrota miljöfarliga båtar 2019, för att skydda våra vatten. 2018 satsade HaV 3,2 miljoner kronor på en båtskrotningskampanj för att båtägare ska skrota sina gamla miljöfarliga båtar, istället för att överge dem. Under 2018 skrotades över 450 båtar, vilket var en fördubbling från året innan.  

- Det här visar att båtägare vill skrota sina fritidsbåtar på ett miljövänligt sätt. Vi har nu beslutat att satsa ytterligare två miljoner kronor i år. Med den här satsningen hoppas vi att ännu fler båtägare blir medvetna om problemet och att fler gamla fritidsbåtar skrotas, säger Lisa Bredahl Nerdal, enheten för havsmiljöförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten.

Ansvaret för skrotning av fritidsbåtar ligger idag helt hos den sista ägaren. Av cirka 900 000 fritidsbåtar i Sverige är över 100 000 båtar 40 år eller äldre. Antalet sjöodugliga uppskattas till 62 000 och antalet övergivna skrotbåtar till cirka 2 000.

Det finns 25 inlämningsställen för skrotning av fritidsbåtar i hela landet. Men många båtägare avstår eftersom de tycker det är för dyrt. Mottagningscentralen i Huddinge har tagit emot flest båtar och Östersunds och Umeås mottagningscentraler har tagit emot minst antal fritidsbåtar för återvinning.

- Vi beräknar att två miljoner kronor kan räcka till att ytterligare cirka 200-300 fritidsbåtar kan skrotas i år. Det står redan flera i kö för att få ta del av HaV:s bidrag som är en del i regeringens satsning på rent hav, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Ägaren av en fritidsbåt har ansvar för att ta hand om den när den inte längre är brukbar. Att överge en båt räknas som nedskräpning och är inte tillåtet. En båt som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar djur och växter i våra känsliga havs- och vattenmiljöer. Brott mot nedskräpning och miljöbrott regleras i miljöbalken.

Företaget Båtskroten AB på Muskö i Stockholms skärgård har, har efter upphandling, fått i uppdrag att utföra tjänsten för HaV:s räkning. Bolaget samarbetar nära med det nationella nätverket Båtretur.se som hjälper till med hela processen att ta hand om en uttjänt båt och att utveckla mer effektiva processer för återvinning av fritidsbåtar.

Här är de regler som gäller för att få ta del av HaV:s satsning:

  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo
  • Transport till återvinningscentral betalas av ägaren
  • Eventuell sanering betalas av ägaren
  • Erbjudandet omfattar båtar som ägs av privatpersoner.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker, dock längst till 31 december.
  • Anmäl på nätverket Båtreturs hemsida om du vill skrota din båt

Läs mer om skrotning av fritidsbåtar på HaV:s hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Kontaktperson: Lisa Bredahl Nerdal, utredare, enheten för havsmiljöförvaltning, tfn 010-6986333, mobil 076-538 6233, e-post lisa.bredahlnerdal@havochvatten.se

Isabella Engblom, presskontakt, 010-698 64 00, 070-089 85 06

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto:Maria Rindstam

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information