Pressmeddelande 2017-12-22 08:48:00

Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster

Vattenförvaltningen är ett viktigt verktyg för att säkerställa god vattenkvalitet och god tillgång till vatten. Den 19 december 2017 uppdaterade Havs- och vattenmyndigheten de föreskrifter som reglerar kartläggning och analys av ytvattenförekomster.

Läs hela artikeln Nya föreskrifter för kartläggning och analys av ytvattenförekomster