Pressmeddelande 2019-05-07 06:30:00

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Planen ska säkerställa ett systematiskt arbetssätt där all vattenkraft omprövas under en period på 20 år. Planen visar att det är möjligt att balansera vattenkraftens nytta i elsystemet med minskad påverkan på vattenmiljön.

Läs hela artikeln Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft