Pressmeddelande 2019-07-03 06:30:00

HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

Uppdaterad version: Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela från regeringen 45 miljoner kronor till alla länsstyrelser för att säkra tillgången till dricksvatten i torkdrabbade områden.

Läs hela artikeln HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten