Pressmeddelande 2019-04-23 06:30:00

HaV inför nya regler för laxfiske

HaV inför nya regler för laxfiske

HaV inför nya regler, 1 maj, för att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids. Det gäller kvoter, redskapsanvändning och rapportering. Beslutet innebär ändrade bestämmelser för framförallt yrkesfiske och rapportering.

Läs hela artikeln HaV inför nya regler för laxfiske