Pressmeddelande 2019-04-17 06:50:00

Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön

HaV, delar uppfattningen att Östersjön och torsken i östra beståndet är hårt utsatta och mår dåligt på flera sätt. Att utreda orsaker och att bedöma vilka åtgärder som behövs tar lång tid, och många nationella och internationella aktörer är involverade i dessa beslut. Östersjön blir allt varmare, mindre syrerik, surare och salthalten sjunker. Ekosystemet kommer sakta att förändras.

Läs hela artikeln Havs- och vattenmyndigheten är bekymrad över situationen i Östersjön