Pressmeddelande 2019-04-25 06:30:00

HaV föreslår fortsatt fiskestopp för att skydda den hotade ålen

HaV föreslår fortsatt fiskestopp för att skydda den hotade ålen

EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att också omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än 12 centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet. HaV:s förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss.

Läs hela artikeln HaV föreslår fortsatt fiskestopp för att skydda den hotade ålen