Pressmeddelande 2019-04-11 06:30:00

HaV bidrar till nationell plattform för nya livsmedel

HaV bidrar till nationell plattform för nya livsmedel

HaV har beviljat GU sex miljoner kronor för att utveckla en nationell plattform för hållbar ekonomi, innovation och näringslivsutveckling. Projektet kommer att innehålla marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer, för att utveckla nya livsmedel genom odling av fisk, skaldjur, alger, energi och teknik. GU, Chalmers, KTH, IVL, RISE och Lysekils kommun ligger bakom projektet.

Läs hela artikeln HaV bidrar till nationell plattform för nya livsmedel