Pressmeddelande 2019-03-25 07:30:00

​Dags att nominera – vem blir 2019 års Sjöstjärna?

​Dags att nominera – vem blir 2019 års Sjöstjärna?

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som uppmärksammar lokala vattenvårdsprojekt. Nu öppnar nomineringen för 2019 års tävling – passa på att nominera spännande projekt innan den 26 april.

- Genom åren har vi fått in många intressanta och engagerade bidrag till tävlingen och hoppas självklart på ett minst lika stort intresse i år. Sjöstjärnan är ett viktigt pris som lyfter fram goda exempel på viktiga insatser för bättre vattenmiljö från källa till hav, säger Mats Svensson, avdelningschef för havs- och vattenförvaltning på HaV.

Vattenmiljöpriset Sjöstjärnan premierar nytänkande och nyttiggörande genom följande kriterier:

  • god miljönytta med bäring på vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk status
  • ett lokalt engagemang
  • samarbete och samverkan mellan olika intressen, främst mellan kommun, areella näringar och ideella intressen.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Lantbrukarna riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står bakom priset. Priset är ett nationellt vattenmiljöpris och delades första gången ut 2015.

Så nominerar du
Alla som vill kan föreslå kandidater till priset. Gå in på HaV:s hemsida och fyll i formuläret. Senast den 26 april behöver vi ha ditt förslag till ”2019 års Sjöstjärna”.

Priset på 50 000 kronor kommer att delas ut under Havs- och vattenforum i Göteborg den 4-5 juni.

Tidigare vinnare
Förra året gick priset till projektet ”8-fjordar” i Bohuslän, ett samarbete mellan kommunerna Uddevalla, Stenungsund, Orust, Tjörn och Kungälv. Inom 8-fjordar ryms flera projekt, bland annat rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar.

2017 – Västerviks kommun för att under flera år legat i framkant med åtgärder för att minska övergödningen.

2016 – Emåförbundet för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer.

2015 – Kvälingeåns vattenråd för att långsiktigt, i bred samverkan med bland andra lantbrukare och flera kommuner och utifrån en helhetssyn framgångsrikt genomfört åtgärder för en bättre vattenkvalitet i Kävlingeåns avrinningsområde.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Mats Svensson, chef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning, tfn 010-698 63 74, e-post mats.svensson@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi.

Relaterad information