Pressmeddelande 2017-12-01 14:54:00

Världens största marina skyddade område inrättas

Världens största marina skyddade område inrättas

Idag etableras det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.

Läs hela artikeln Världens största marina skyddade område inrättas