Pressmeddelande 2011-09-23 16:26:29

Hummertinor kan störa oljesaneringen vid Tjörn

Hummertinor kan störa oljesaneringen vid Tjörn

Hummertinor som ligger i vägen för Kustbevakningens miljöräddningsarbete kommer att flyttas eller avlägsnas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län avråder från att hummertinor läggs ut mellan Mollösund till Klädesholmen på västkusten.

Årets hummerfiske startar den 26 september. Med anledning av oljeutsläppet utanför Tjörn avråder Länsstyrelsen från all utplacering av hummertinor längs kusten i det drabbade området.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns och Tjörns kommuns webbplatser.

Läs mer om oljeutsläpp på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Relaterad information