Pressmeddelande 2011-09-22 16:15:21

Belöning för infångad amerikansk hummer

Belöning för infångad amerikansk hummer

Amerikansk hummer har dykt upp i svenska hav och riskerar att hota djurlivet. Havs- och vattenmyndigheten samarbetar med SLU för att ta reda på hur hotbilden ser ut. Inför premiären för hummerfisket på måndag utfäster SLU en belöning.

Läs hela artikeln Belöning för infångad amerikansk hummer