Pressmeddelande 2018-10-15 20:13:41

Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara: Helhetsgrepp om felrapportering av lax

Östersjöns fiskekvoter för 2019 klara: Helhetsgrepp om felrapportering av lax

Vid mötet i ministerrådet den 15 oktober beslutade EU:s fiskeministrar om kvoter för fisket i Östersjön för 2019. De arter som omfattas är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta.

Beslutet innebär minskade kvoter för fyra bestånd, bland annat östra beståndet av torsk. Däremot blir det stor ökning för kvoten för västra beståndet av torsk. Det blir stora sänkningar av det västra och det centrala östersjöbeståndet av sill/strömming. 

I diskussionen har EU:s fiskeministrar utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES, som också baseras på nationell data och information och EU-kommissionens förslag om fiskemöjligheter. Beslutet är i linje med fastställda mål om ett långsiktigt hållbart fiske baserat på inriktningen i den gemensamma fiskeripolitiken och den fleråriga förvaltningsplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön.

Den svenska delegationen leddes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har under processen som föregått rådsmötet bidragit med underlag till förhandlingarna.

– Beslutet i samband med ministerrådet innebär ett helhetsgrepp för att komma åt felrapporteringen av lax i Östersjön, säger Gry Sagebakken, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. 

Kvoten för torsk i västra Östersjön sänktes kraftigt från 2016 till 2017. Under 2018 var kvoten för västra torskbeståndet oförändrad, men då man har haft en god rekrytering ökar beståndet i storlek och fiskemöjligheterna ökas på grund av ökningen i beståndets storlek. För att inte ha ett för högt fisketryck gick man inte fullt ut på det vetenskapliga rådet och man kommer också fortsätta med en bag-limit på sju torskar per dag per person under 2019 i västra Östersjön. Det östra beståndets tillstånd är bekymmersamt och fiskemöjligheterna sänks med 15 procent, man lägger också in en lekstängning i juli för att skydda lektorsk i område 25 och 26.

Kvoten sänktes för flera av sillbestånden, (Bottniska havet, den centrala sillen och den västra sillen) för att kunna nå målet om ett maximalt hållbart fiske inom ramarna för den fleråriga planen. Kvoten för sillen i Rigabukten, rödspättan i hela Östersjön och för skarpsillen i hela Östersjön kunde ökas i enlighet med rådgivningen från forskarna.

– Det var långa och intensiva förhandlingar där medlemsländerna stod långt ifrån varandra i flera frågor. Vi ser med tillförsikt på att ländernas lyckades nå ett resultat och att förutsättningarna för 2019 års fiske nu är klara, säger Gry Sagebakken.

Här kan du se preliminär tabell för samtliga kvoter i Östersjön för 2019 som är av betydelse för svenskt yrkesfiske

Länk till regeringens pressmeddelande

Här kan du läsa mer om HaV:s arbete med kvoter (Totala tillåtna fångstmängden, TAC)

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:

Kontaktperson Gry Sagebakken, utredare, tfn 010-698 62 37, mobil 076-538 62 37, e-post gry.sagebakken@havochvatten.se

Uppdatera länkarna

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelanden och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaV:s arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterad information