Pressmeddelande 2017-10-18 13:20:00

HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar

HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar

​I LRF:s artiklar ”Jakten på enskilda avlopp onödig” (2017-10-11) och ”HaV ville inte publicera rapporten” (2017-10-13) finns flera felaktiga påståenden som Havs- och vattenmyndigheten, HaV vill bemöta. I artiklarna påstås att HaV bedriver en ”kampanj” mot små avlopp. Så är inte fallet. HaV tar fram vägledning till kommunerna i deras arbete med tillsyn av små avloppsanläggningar.

Läs hela artikeln HaV bemöter LRF-artiklar om små avloppsanläggningar