Pressmeddelande 2011-08-23 12:33:39

Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten

Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten

I morgon startar Avloppsdagarna i Stockholm. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger är en av talarna. - Utvecklingen av VA-sektorn har stor betydelse för målen om levande sjöar, vattendrag och hav. VA-sektorn kan bidra i arbetet att förverkliga Baltic Sea Action Plan genom att minska övergödningen och begränsa utsläppen av farliga ämnen, säger Björn Risinger.

Läs hela artikeln Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten