Pressmeddelande 2017-09-19 15:58:00

Åter tillåtet att fiska med krok på kustkvoten

Åter tillåtet att fiska med krok på kustkvoten

I augusti var kustkvoten för makrill fylld, och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) stoppade därför fisket med krokredskap och nät. Samtidigt med stoppet informerade HaV att stoppet kunde komma att upphävas om det gavs möjlighet.

Nu har HaV fått möjlighet att tillföra ytterligare kvantiteter makrill till kustkvoten och därför hävs stoppet från och med den 25 september för yrkesmässigt fiske med krokredskap och nät med en maskstorlek om 50 - 70 millimeter i Skagerrak och Kattegatt.

Samtidigt som redskapsbegränsningen upphävs justeras även den föreskrivna tvåveckorsransonen av makrill till 500 kilo för att trygga att kvarvarande mängder makrill ska räcka året ut.

Bilaga: HVMFS 2017:15 och 2017:16

Relaterad information