Pressmeddelande 2011-07-11 14:01:00

Hotad mal släpps i Helge å

Hotad mal släpps i Helge å

Foto: Christer Larsson/Nordens Ark. 22 unga malar kommer släppas ut i Helge å på onsdag den 13:e juli. Malen är utrotningshotad och finns idag bara i tre svenska vattendrag. Det är stiftelsen Nordens Ark i Bohuslän, som bjudit in Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, för att släppa ut malynglen.

Läs hela artikeln Hotad mal släpps i Helge å