Pressmeddelande 2011-07-05 23:28:21

Följ torsken till matbordet

Följ torsken till matbordet

Numera kan man spåra torsken i butiken hela vägen tillbaka till fångstplatsen. Under Almedalsveckan visar Havs- och vattenmyndigheten hur det går till.

Läs hela artikeln Följ torsken till matbordet