Pressmeddelande 2011-07-04 18:00:00

Nya Havs- och vattenmyndigheten medför ändrad ansvarsfördelning mellan myndigheter

Nya Havs- och vattenmyndigheten medför ändrad ansvarsfördelning mellan myndigheter

Den 1 juli startar Havs- och vattenmyndigheten sin verksamhet. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har ett samlat ansvar för havs- och vattenmiljöfrågorna och är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav.

Läs hela artikeln Nya Havs- och vattenmyndigheten medför ändrad ansvarsfördelning mellan myndigheter