Pressmeddelande 2018-03-26 07:30:00

Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade

Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade

​I Sverige finns det cirka 2 000 kända grundvattenkällor, det vill säga naturliga utflöden av grundvatten. Många av dessa har skadats eller riskerar att skadas genom exempelvis kalhygge, körskador och äldre utdikningar. Det går att läsa i rapporten ”Sötvatten 2017” från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - Oväntat många skador verkar ha uppstått de senaste fem till tio åren, säger Mikael Krysell.

Läs hela artikeln Ny HaV-rapport: Flera av Sveriges naturliga grundvattenkällor skadade