Pressmeddelande 2011-06-22 11:15:00

Björn Risinger leder Havs- och vattenmyndigheten från 1 juli

Björn Risinger leder Havs- och vattenmyndigheten från 1 juli

Regeringen har nu utsett Björn Risinger till generaldirektör för den nya Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som startar den 1 juli.

Beskedet kom efter regeringsmötet den 22 juni. Björn Risinger kommer att leda Sveriges nya miljömyndighet på plats i Göteborg.

– Jag har väldigt intensiva och inspirerande dagar framför mig. Utnämningen är en av de bästa man kan få. Att få starta upp en ny myndighet är spännande i sig – och att det dessutom handlar om att leda arbetet med att samla frågorna för vattenmiljön gör det till ett riktigt roligt uppdrag, säger Björn Risinger.

På sitt bord kommer Björn Risinger att ha en rad frågor som rör vattenmiljön. Några av dessa är kalkning, enskilda avlopp, fysisk planering till havs, övergödning, utsläpp, åtgärdsplanen för Östersjön, EU:s gemensamma fiskeripolitik och miljöarbete i sjöfarten. Tre miljömål får HaV direkt ansvar för: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Relaterad information